Vrouwen moeten fulltime gaan werken

Vrouwen moeten meer betaald werk doen

Vrouwen in Nederland zouden volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) meer betaald werk moeten gaan doen. Zo kan er op lange termijn het tekort aan arbeidskrachten worden voorkomen. Veel Nederlandse vrouwen werken parttime, wat volgens OESO het risico met zich meebrengt dat vrouwen in armoede moeten leven.

Mannen moeten meer helpen in huishouden

En verschil tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt is nog steeds vrij groot. Volgens OESO zullen vrouwen meer kansen krijgen wanneer de kinderopvang verbetert én wanneer mannen meer zouden meehelpen in het huishouden. Toch zouden vrouwen zich goed door de door de crisis heen slaan, omdat veel vrouwen in bepaalde sectoren werken die niet erg conjunctuur gevoelig zijn. Denk hierbij aan het onderwijs.

Mannen verdienen meer

In Nederland werken relatief veel vrouwen tussen de 25 en 54 jaar, die jonge kinderen hebben, niet fulltime. Daar komt bij dat vrouwen veelal kortere carrières en een lager inkomen hebben, waardoor ook de pensioenen van vrouwen geen vetpot zijn. Het pensioen van de gemiddelde vrouw is zelfs zo laag als de helft van het pensioen van de gemiddelde man! Dit verschil is in vergelijking met andere lidstaten zeer groot.